Koloneli

Brightburn (2019)

_______________________________________________________________________
Po sikur një fëmijë nga një botë tjetër që rrëzohej në Tokë, por në vend që të bëhej një hero për njerëzimin, ai vërtetoi se ishte diçka shumë më e keqe?
_______________________________________________________________________

Add comment

Most popular

Most discussed