Koloneli

Bloodshot (2020)

[video_lightbox_youtube video_id=”vOUVVDWdXbo” width=”640″ height=”480″ anchor=”https://koloneli.com/wp-content/uploads/2019/04/Watch-the-Trailer-button.png”]


Rei Gerrison (Vin Diesel), një ushtar i vdekur, risillet në jetë me superfuqi prej një doktori të dyshimtë me qëllime të këqija


Add comment

REKLAMA


REKLAMA


Most popular

Most discussed