Notice: register_uninstall_hook was called incorrectly. Only a static class method or function can be used in an uninstall hook. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/koloqcfb/koloneli.com/wp-includes/functions.php on line 5229
Grand Isle (2019) – Koloneli
Koloneli

Grand Isle (2019)

[video_lightbox_youtube video_id=”rKuQDd1Fbdc” width=”640″ height=”480″ anchor=”https://koloneli.com/wp-content/uploads/2019/04/Watch-the-Trailer-button.png”]

Një baba i ri është akuzuar për vrasje dhe duhet të provojë pafajësinë e tij nëpërmjet kujtimit të një nate shumë të keqe dhe të errët të ngjarjeve.

Add comment

REKLAMA


REKLAMA


Most popular

Most discussed