Koloneli

Trolls World Tour (2020)[video_lightbox_youtube video_id=”08AExF6dETA” width=”640″ height=”480″ anchor=”https://koloneli.com/wp-content/uploads/2019/04/Watch-the-Trailer-button.png”]


Popi dhe Dega zbulojnë se janë vetëm një Nga gjashtë fiset E ndryshme Përbindëshash të shpërndara mbi gjashtë toka të ndryshme kushtuar gjashtë llojeve të ndryshme të muzikës: rock, popullore, Tekno, klasike, …


Add comment

REKLAMA


REKLAMA


Most popular

Most discussed