Koloneli

The Shining (1980)[video_lightbox_youtube video_id=”13562192″ width=”640″ height=”480″ anchor=”https://koloneli.com/wp-content/uploads/2019/04/Watch-the-Trailer-button.png”]


Një familje shkon në një hotel të izoluar në dimër ku një prezencë e keqe shpirti ndikon në dhunë mbi babain, ndërkohë djali i tij sheh parashikime të tmerrshme për të ardhmen.


Add comment

REKLAMA


REKLAMA


Most popular

Most discussed