Koloneli

Lo spietato (2019)

[video_lightbox_youtube video_id=”lYtmxZ1f_gk” width=”640″ height=”480″ anchor=”https://koloneli.com/wp-content/uploads/2019/04/Watch-the-Trailer-button.png”]

_______________________________________________________________________
Një adoleshent rebel rritet për t’u bërë një prej kriminelëve më ambiciozë të Milanit gjatë viteve të artë të ‘mafisë së ndrangheta në vitet ’80
____________________________________________________________________________

Add comment

REKLAMA


REKLAMA


Most popular

Most discussed