Koloneli

The Guilty (2018)

[video_lightbox_youtube video_id=”abaoKA6rn5k” width=”640″ height=”480″ anchor=”https://koloneli.com/wp-content/uploads/2019/04/Watch-the-Trailer-button.png”]
_______________________________________________________
Një oficer policie ka caktuar detyra të dërgimit të alarmit në një garë kundër kohës,
kur ai përgjigjet në një telefonatë emergjente nga një grua e kidnapuar.
________________________________________________________

Add comment

REKLAMA


REKLAMA


Most popular

Most discussed